شرکت Roamer رومر در سال ۱۹۸۸ توسط Fritz Meyer در سولوتهورن سوئیس تأسیس گردید در سال ۱۸۸۸ داستان Roamer برند ساعت های سوئیسی با کیفیت بالا با ایده بنیانگذار آنمایر برای خلق یک ساعت مچی قوی، در عین حال ظریف و با لوازم جانبی گرانبها شروع شد. در بین دهه ی 20 و 40 قرن بیستم، تولید این کمپانی در حدود یک میلیون عدد ساعت در سال شد که از نظر کیفیت و دقت تولید حرف اول را میزد. در دهه 70 قرن بیستم میلادی نیز این کمپانی ساعتسازی شروع به تولید اولین ساعتهای کوارتز و غواصی خود کرد. سال 2013 سالگرد 135 سالگی کمپانی رومر بود که این شرکت در این سال از ساعتهای غواصی کرنوگراف خود رونمایی کرد. شرکت برند رومر در سراسر دنیا نمایندگی هایی را برای پخش و پشتیبانی ساعت های خود مشخص کرده تا مشتریان خود را همیشه راضی نگه دارد.

نمایش دادن همه 90 نتیجه

مرتب شده بر اساس
برند
اصالت برند
تکنولوژی موتور
تعداد موتور
رنگ بند
جنس بدنه
فیلتر انتخاب شده

ساعت مردانه رومر | مدل 509833 41 44 20

26,345,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 718982 48 45 70

ساعت مردانه رومر | مدل 718982 41 45 70

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 49 79 20

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 41 89 20

10,670,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 41 49 20

ساعت زنانه رومر | مدل 509847 41 40 20

9,075,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 509833 41 44 20

9,075,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 220837 48 75 20

ساعت مردانه رومر | مدل 101663 41 55 10

ساعت مردانه رومر | مدل 10 55 40 101663

28,650,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 856982414570

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 41 55 20

8,250,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 512847498920

ساعت زنانه رومر | مدل 512847418920

11,200,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512833415520

ساعت مردانه رومر | مدل 509902477420

ساعت مردانه رومر | مدل 509833411420

ساعت زنانه رومر | مدل 509847411020

ساعت زنانه رومر | مدل 600847414960

ساعت مردانه رومر | مدل 956660491309

20,500,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 956660471309

ساعت مردانه رومر | مدل 949660490590

15,250,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 949660471590

ساعت مردانه رومر | مدل 706856485270

10,350,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 545660491205

16,450,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 515810472250

12,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210633492502

ساعت مردانه رومر | مدل 948858472290

ساعت زنانه رومر | مدل 948855472290

ساعت زنانه رومر | مدل 658844496563

ساعت مردانه رومر | مدل 658833496563

ساعت زنانه رومر | مدل 624855472260

11,700,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 550661472250

25,450,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 512857491520

ساعت مردانه رومر | مدل 512833491520

ساعت مردانه رومر | مدل 210633415520

ساعت مردانه رومر | مدل 510902455450

ساعت مردانه رومر | مدل 510902496450

ساعت مردانه رومر | مدل 657833415560

ساعت زنانه رومر | مدل 600847484960

ساعت زنانه رومر | مدل 600847476960

ساعت زنانه رومر | مدل 600847472960

ساعت زنانه رومر | مدل 600843411950

ساعت زنانه رومر | مدل 512857496520

ساعت زنانه رومر | مدل 512857471520

ساعت زنانه رومر | مدل 512857417520

ساعت مردانه رومر | مدل 512833496520

ساعت مردانه رومر | مدل 512833473520

9,550,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512833417520

ساعت مردانه رومر | مدل 508837418505

14,000,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508837415550

15,450,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508837414550

ساعت مردانه رومر | مدل 508821476305

12,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508821475350

ساعت مردانه رومر | مدل 508821475305

ساعت مردانه رومر | مدل 220837497520

ساعت مردانه رومر | مدل 220837494520

ساعت مردانه رومر | مدل 101663474510N

ساعت مردانه رومر | مدل 101663471505

26,950,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 508856411505

10,250,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508833411505

10,250,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210633410502

ساعت مردانه رومر | مدل 948858412290

ساعت مردانه رومر | مدل 709844472570

ساعت زنانه رومر | مدل 709844472570

ساعت زنانه رومر | مدل 657844415960

12,200,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 657833415960

ساعت زنانه رومر | مدل 657844415560

ساعت زنانه رومر | مدل 657844495960

ساعت مردانه رومر | مدل 657833495960

ساعت مردانه رومر | مدل 934950414505

ساعت مردانه رومر | مدل 550660496505

ساعت مردانه رومر | مدل 210633417520

ساعت مردانه رومر | مدل 210633414520

ساعت مردانه رومر | مدل 210633414502

15,700,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508821494305

ساعت زنانه رومر | مدل 203844481920

ساعت مردانه رومر | مدل 936950495590

ساعت زنانه رومر | مدل 203844481502

ساعت مردانه رومر | مدل 510902395405

ساعت مردانه رومر | مدل 706856494207

ساعت مردانه رومر | مدل 508837417505

ساعت مردانه رومر | مدل 508837416505

12,200,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508837414505

13,650,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508293490505

ساعت مردانه رومر | مدل 508293471505

ساعت مچی مردانه رومر | مدل 550660415450

ساعت مردانه رومر | مدل 975819491509

ساعت مردانه رومر | مدل 550660494505