شرکت Roamer رومر در سال ۱۹۸۸ توسط Fritz Meyer در سولوتهورن سوئیس تأسیس گردید در سال ۱۸۸۸ داستان Roamer برند ساعت های سوئیسی با کیفیت بالا با ایده بنیانگذار آنمایر برای خلق یک ساعت مچی قوی، در عین حال ظریف و با لوازم جانبی گرانبها شروع شد. در بین دهه ی 20 و 40 قرن بیستم، تولید این کمپانی در حدود یک میلیون عدد ساعت در سال شد که از نظر کیفیت و دقت تولید حرف اول را میزد. در دهه 70 قرن بیستم میلادی نیز این کمپانی ساعتسازی شروع به تولید اولین ساعتهای کوارتز و غواصی خود کرد. سال 2013 سالگرد 135 سالگی کمپانی رومر بود که این شرکت در این سال از ساعتهای غواصی کرنوگراف خود رونمایی کرد. شرکت برند رومر در سراسر دنیا نمایندگی هایی را برای پخش و پشتیبانی ساعت های خود مشخص کرده تا مشتریان خود را همیشه راضی نگه دارد.

نمایش دادن همه 110 نتیجه

مرتب شده بر اساس
برند
اصالت برند
تکنولوژی موتور
تعداد موتور
رنگ بند
جنس بدنه
فیلتر انتخاب شده

ساعت زنانه رومر | مدل 50 29 41 857847

21,000,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 50 45 49 513821

24,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 50 85 41 513821

22,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 5135821 41 75 50

22,600,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 864857 49 55 50

19,800,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 864833 49 55 50

ساعت زنانه رومر | مدل 863857 49 45 50

17,500,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 863833 49 45 50

17,500,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 857847 47 79 50

ساعت زنانه رومر | مدل 857847 47 29 50

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 49 89 20

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 49 79 20

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 47 89 20

13,850,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 41 55 20

14,600,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 512847 47 89 20

21,500,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512883 41 55 20

14,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508821 49 13 50

25,100,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210665 47 75 20

47,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210665 47 45 20

47,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210665 41 45 20

ساعت مردانه رومر | مدل 981662 41 75 90

ساعت مردانه رومر | مدل 718982 48 45 70

ساعت مردانه رومر | مدل 718982 41 45 70

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 49 79 20

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 41 89 20

17,100,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 601857 41 49 20

17,100,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 509847 41 40 20

ساعت مردانه رومر | مدل 509833 41 44 20

14,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 220837 48 75 20

29,200,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 101663 41 55 10

ساعت مردانه رومر | مدل 10 55 40 101663

54,100,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 856982414570

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 41 55 20

ساعت زنانه رومر | مدل 512847 49 89 20

ساعت زنانه رومر | مدل 512847418920

19,800,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512833415520

ساعت مردانه رومر | مدل 509902477420

ساعت مردانه رومر | مدل 509833411420

ساعت زنانه رومر | مدل 509847411020

ساعت زنانه رومر | مدل 600847414960

ساعت مردانه رومر | مدل 956660491309

35,300,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 956660471309

ساعت مردانه رومر | مدل 949660490590

ساعت مردانه رومر | مدل 949660471590

ساعت مردانه رومر | مدل 706856485270

18,300,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 545660491205

28,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 515810472250

22,700,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210633492502

ساعت مردانه رومر | مدل 948858 47 22 90

24,600,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 948855472290

ساعت زنانه رومر | مدل 658844496563

ساعت مردانه رومر | مدل 658833496563

ساعت زنانه رومر | مدل 624855472260

20,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 550661472250

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 49 15 20

16,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512833 49 15 20

16,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210633415520

ساعت مردانه رومر | مدل 510902455450

ساعت مردانه رومر | مدل 510902496450

ساعت مردانه رومر | مدل 657833415560

ساعت زنانه رومر | مدل 600847484960

ساعت زنانه رومر | مدل 600847476960

ساعت زنانه رومر | مدل 600847472960

ساعت زنانه رومر | مدل 600843411950

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 49 65 20

ساعت زنانه رومر | مدل 512857 47 15 20

16,900,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 512857417520

ساعت مردانه رومر | مدل 512833 49 65 20

ساعت مردانه رومر | مدل 512833 47 35 20

16,900,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 512833417520

ساعت مردانه رومر | مدل 508837418505

24,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508837415550

ساعت مردانه رومر | مدل 508837414550

ساعت مردانه رومر | مدل 508821476305

22,700,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508821475350

ساعت مردانه رومر | مدل 508821475305

ساعت مردانه رومر | مدل 220837497520

ساعت مردانه رومر | مدل 220837494520

ساعت مردانه رومر | مدل 101663474510N

ساعت مردانه رومر | مدل 101663471505

50,900,000 تومان

ساعت زنانه رومر | مدل 508856411505

18,100,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 508833411505

18,100,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 210633410502

ساعت مردانه رومر | مدل 948858 41 22 90

ساعت مردانه رومر | مدل 709844472570

ساعت زنانه رومر | مدل 709844472570

ساعت زنانه رومر | مدل 657844415960

21,500,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 657833415960

ساعت زنانه رومر | مدل 657844415560

ساعت زنانه رومر | مدل 657844495960

ساعت مردانه رومر | مدل 657833495960

ساعت مردانه رومر | مدل 934950414505

ساعت مردانه رومر | مدل 550660496505

ساعت مردانه رومر | مدل 210633417520

ساعت مردانه رومر | مدل 210633414520

ساعت مردانه رومر | مدل 210633414502

ساعت مردانه رومر | مدل 508821494305

ساعت زنانه رومر | مدل 203844481920

ساعت مردانه رومر | مدل 936950495590

ساعت زنانه رومر | مدل 203844481502

ساعت مردانه رومر | مدل 510902395405

ساعت مردانه رومر | مدل 706856494207

ساعت مردانه رومر | مدل 508837417505

ساعت مردانه رومر | مدل 508837416505

ساعت مردانه رومر | مدل 508837414505

ساعت مردانه رومر | مدل 508293490505

ساعت مردانه رومر | مدل 508293471505

ساعت مچی مردانه رومر | مدل 550660415450

ساعت مردانه رومر | مدل 975819491509

25,600,000 تومان

ساعت مردانه رومر | مدل 550660494505