کلود برنارد یکی از برندهای ساعت‌سازی بزرگ سوییسی است که در کوه‌های جورا در سوئیس جای گرفته‌است. خاستگاه ساعت‌سازی کلود برنارد دهکده لس جنوز (Les Genevez) واقع در کوه‌های جورا سوییس می‌باشدبسیاری از شرکت‌های ساعت‌سازی بزرگ و شناخته شده جهان را در چند دهه گذشته در این کشور کوهستانی قلب اروپا بنا گذاشته شده‌اند. همه قطعات ساعت‌های ساخت کلود برنارد در کارگاه این شرکت در لس جنوز سوییس با دست سرهم شده‌اند و دست‌ساز هستند، همه قطعات با بهترین کیفیت و مواد ساخته می‌شوند و پیش از آن که به بازار عرضه شوند و مورد تأیید قرار بگیرند و عنوان تضمین‌کننده کیفیت «ساخت سوییس» بر روی آن‌ها درج شود به دقت بررسی می‌شوند.این ساعت ساز مطرح سوییسی ترکیبی از فناوری نوین، مواد با کیفیت و مهارت‌های سنتی را که از ۱۲۲ سال تجربه بدست آورده است برای تولید و ایجاد طرح‌های نو و پر جنب و جوش با ترکیب اشکال غیرمعمول، مواد جدید و احساس سبکی بکار گرفته‌است که به ندرت در این منطقه قدیمی و تا حد زیادی سنتی رایج است.

نمایش دادن همه 69 نتیجه

مرتب شده بر اساس
برند
اصالت برند
تکنولوژی موتور
تعداد موتور
رنگ بند
جنس بدنه
فیلتر انتخاب شده

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20227 37R APR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20501-3NPN1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 85022 37RM BRPR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10246 3M NIN

17,650,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10246 3M AIR

17,650,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 53019 3M AIN

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20500 37R APR1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 53019 3M BUIDN

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 53009 37R NIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20220 357RM NAPR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20220 357JM NAPD

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20215 37J DI

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20085 357RM NAPR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10247 3M VIN

17,650,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10247 3M BUIN

17,650,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10222 37NC NIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20220 37RM NAPR

9,470,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 20219 3 AIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20085 357JM NAPD

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10231 37R BUIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20500 37R BEIR2

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 63003 37R DIR1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 63003 37R BUIR

12,340,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 63003 3 BUIN1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 63003 3 BUIN

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 41001 37R BUIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 20219 37RC NIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 20219 37J DI

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 20219 37J AID

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20215 37J AR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20215 37J AID

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20215 3 AIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10231 37R TAPR1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10222 3M BUIN1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10222 37RNCA NIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10222 357RM BUIR1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37R BUIFR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37R BRPR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37R BEIR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37R APR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37R APR1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10215 37R BRPR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10215 37R BEIR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10215 37R APR2

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10215 37R APR1

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 01002 37R BUIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 85018 37R BUIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 85017 3 BUIN

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20500 3 NPN2

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 80091 37R BRIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10237 37R BUIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 65004 37J AIDG

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10237 37R NIKAR

13,990,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 53007 37JM BR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10222 37RC BRIR1

18,450,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 20214 3M AIR

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20501 37R BRPR1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 3 APN1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 10216 37J APD1

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 20220 37JM NAPD

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 41001 37R BRIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 10237 37R ARR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 64005 357R AIR

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 64005 37R NIR3

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل C37RNIBRR-62007

12,441,000 تومان

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 01506-146C

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 80084-S157R

ساعت مچی مردانه کلود برنارد | مدل 85017-108

ساعت مچی زنانه کلود برنارد | مدل 202150-r257